Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: belangrijke adressen

Praktisch:
Belangrijke adressen

Bestuur

Stichting De Kleine Prins

 

Telefoon 035 - 528 04 48
E-mail bestuur@dekleineprins.nl
   
Website www.dekleineprins.nl
   
Postadres

Postbus 665

3720 AR Bilthoven

Bezoekadres

Leijenseweg 111H

3721 BC  Bilthoven

 

Ouderraad

Telefoon 035 - 691 52 37
E-mail ouderraad.trappenberg@dekleineprins.nl
   
Postadres

De Ouderraad van Mytylschool De Trappenberg

T.a.v. de secretaris

p/a Crailoseweg 116a

1272 EX HUIZEN

 

Medezeggenschapsraad

Telefoon 035 - 691 52 37
E-mail mr.trappenberg@dekleineprins.nl
   
Postadres

De Medezeggenschapsraad van Mytylschool De Trappenberg

T.a.v. de voorzitter

p/a Crailoseweg 116a

1272 EX HUIZEN

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

E-mail GMR@dekleineprins.nl
   
Postadres

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Kleine Prins

T.a.v. de secretaris

Leijenseweg 111H

3721 BC  Bilthoven

 

Inspectie van het Onderwijs

Telefoon: vragen over onderwijs 0800 - 8051 (gratis)
Telefoon: vertrouwensinspecteur 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)
E-mail info@owinsp.nl
   
Website www.onderwijsinspectie.nl
   
Bezoekadres

Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht

Park Voorn 4

3544 AC UTRECHT

 

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Telefoon 070 - 331 52 15
Fax 070 - 381 42 81
E-mail LKC@vbs.nl
   
Postadres

Ambtelijk secretariaat LKC-VBS

T.a.v. dhr. mr. A.H. Westendorp

Postbus 95572

2509 CN DEN HAAG

 

Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO)

De Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO) is de algemene vereniging voor ouders in het onderwijs. De LOBO behartigt de belangen van ouders met kinderen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs door ondersteuning, informatievoorziening, scholing en advisering.

 

Telefoon 070 - 385 08 66
Fax 070 - 335 12 54
E-mail info@lobo.nl
   
Website www.lobo.nl
   
Postadres

Laan van Nieuw Oost-Indië 277b

2593 BS DEN HAAG

 

BOSK/VOLG

Al ruim 50 jaar is de BOSK dé vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.

 

Telefoon 030 - 245 90 90
Fax 030 - 231 38 72
E-mail info@bosk.nl
   
Website www.bosk.nl
   
Postadres

Postbus 3359

3502 GJ UTRECHT