Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: Afmelden, ziekmelden, beter melden

Praktisch: Afmelden, ziek melden, beter melden

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit worden gemeld aan de school en de centrale planning van het revalidatiecentrum.

 

Afmelden bij school

Tussen 08.00 en 8.45 uur telefonisch of per e-mail (met vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid).

 

Telefoon: 035 - 6915237

E-mail: secretariaat.trappenberg@dekleineprins.nl

 

Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum

Tussen 8.00 en 8.30 uur.

 

Telefoon: 035 - 6929640

Betermelden tussen 8.00 en 10.30 uur en vrijdag tussen 13.00 en 14.30 uur.

 

Ziek