Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: Vakanties & vrije dagen

Praktisch:
Vakanties & vrije dagen

Vakantierooster 2016-2017

pdf Vakantierooster en studiedagen 2017-2018

 

Extra verlof

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal drie weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de school. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.

 

Word-document Aanvraagformulier Extra verlof

 

Vakantie