Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: Vervoer

Praktisch: Vervoer

Met de organisatie van het vervoer heeft de school geen bemoeienis. U kunt contact opnemen met uw gemeente als u vervoer voor uw kind wilt aanvragen.

 

Aankomst op school

Tussen 8.15 uur en 8.45 uur arriveren de taxi's bij school. De klassenassistenten helpen de leerlingen verder.

 

Ouders en taxichauffeurs van leerlingen mogen niet met de leerling mee naar de klas. Zij brengen de leerling tot in de hal van de school. Dit maakt deel uit van het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen. Wij hopen dat u hier begrip voor hebt.

 

Niet mee met de taxi?

Wordt een leerling door de ouders zelf afgehaald en gaat hij niet met de taxi mee, dan moet dit tijdig worden doorgegeven aan de groepsleraar. De ouders dienen zelf voor het afmelden bij het taxibedrijf te zorgen.

 

Klachten

Met de organisatie van het vervoer heeft de school geen bemoeienis. Als u klachten heeft over het vervoer van uw kind, neem dan contact op met het taxibedrijf of met de ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente. De gemeenten betalen het taxivervoer, zij zijn graag op de hoogte van de gang van zaken rondom het vervoer.

Busjes