Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: verzekeringen

Praktisch: Verzekeringen

Ongevallenverzekering

De Kleine Prins heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten om ouders/verzorgers van de leerlingen tegemoet te komen in de financiële gevolgen indien een scholier tijdens schoolactiviteiten – inclusief komen en gaan – komt te overlijden door een ongeval of blijvend (extra) invalide wordt door een ongeval. Ook vrijwilligers en stagiaires zijn verzekerd onder deze polis.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Daarnaast heeft De Kleine Prins een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering komt tot uitkering indien de school of haar medewerkers volgens de Wet verwijtbaar/onzorgvuldig heeft/hebben gehandeld. Voor alle overige gevallen – bijv. als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling (bril/kleding) is de school in beginsel niet aansprakelijk en komt de schade voor rekening van de ouders. Wij adviseren u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en eventueel de inboedelverzekering uit te breiden met een all-risk dekking.

Hoe zie ik eruit?

Meer info?

Voor meer informatie over de verzekeringen en de dekking kunt u terecht bij De Kleine Prins

E-mail: bestuur@dekleineprins.nl of 035-5280448.