Mytylschool De Trappenberg - Revalidatie & therapieën: algemeen

Revalidatie & therapieën: algemeen

Mytylschool De Trappenberg en revalidatiecentrum Merem werken nauw met elkaar samen.

 

  • Het merendeel van de leerlingen wordt behandeld door paramedici van het Behandelteam Mytylschool. Kinderen met een neuromusculaire aandoening vallen onder het NMA-kinderteam.
     
  • Therapieën worden gegeven onder schooltijd.
     
  • De fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog/orthopedagoog, maatschappelijk werker, muziektherapeut, speltherapeut en hydrotherapiemedewerker werken op voorschrift van de coördinerend revalidatiearts aan de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de leerling.

 

Therapie
Therapie

 

Overleg mytylschool en revalidatiecentrum

Om de week is er overleg tussen leraren en medewerkers van het behandelteam om de begeleiding van de leerling af te stemmen.

 

Begeleiding naar revalidatiecentrum

Wanneer een leerling onder schooltijd naar de revalidatiearts, de tandarts of de schoenmaker moet, verzoeken wij de ouder het kind zelf te begeleiden. Begeleiding door schoolteamleden is slechts in beperkte mate mogelijk en gaat ten koste van het onderwijs aan de overige leerlingen.

 

ORP (Onderwijs Revalidatie Plan)

Om onderwijs en revalidatie goed op elkaar af te stemmen werken school en revalidatiecentrum samen binnen een afstemmingsdocument, het ORP, ofwel de onderwijs revalidatierapportage. Dit wordt voor alle leerlingen die revalidant zijn eenmaal per jaar helemaal ingevuld en besproken met de ouders/verzorgers. Hierin komen alle aspecten die zowel voor onderwijs als zorg belangrijk zijn bij elkaar.

 

Zorg

De zorg aan de leerlingen wordt binnen de school verzorgd door de klassenassistenten en de schoolverpleegkundigen. Zij regelen alles met betrekking tot lichamelijke verzorging, voeding, medicijnen en overige zorg die noodzakelijk is.

 

Zorgformulier

Om de zorg goed te kunnen verzorgen verzoeken we de ouders/verzorgers om jaarlijks een zorgformulier in te vullen. Hier treft u dit formulier digitaal aan.
Het handtekeningenblad dient u te printen, in te vullen en ondertekend aan uw kind mee naar school te geven. De overige invulbladen kunt u digitaal invullen en vervolgens naar school terugmailen naar het mailadres zorgteam.trappenberg@dekleineprins.nl

 

 

Revalidatiecentrum