Mytylschool De Trappenberg - Revalidatie & therapieën: Schoolarts

Revalidatie & therapieën: Schoolarts

Wanneer een kind vier jaar wordt, draagt het consultatiebureau van GGD Gooi en Vechtstreek of van GGD Flevoland de zorg over aan de jeugdarts van de school. Zij onderzoekt de jonge kinderen uit de onderbouw tweejaarlijks en de oudere kinderen één keer in de drie jaar.

 

De jeugdarts maakt deel tevens deel uit van de commissie van begeleiding van de school.

 

Onderzoek van leerlingen in de onderbouw

De jeugdarts kijkt naar de groei en ontwikkeling en de algemene gezondheid. Gelet wordt op ogen en oren, lengte en gewicht en het gedrag van het kind.

 

Onderzoek van leerlingen in de midden- en bovenbouw

Naast groei en ontwikkeling en aandacht voor ogen en oren worden zaken als slapen, voeding en vrijetijdsbesteding besproken. Een zo gezond mogelijke leefstijl staat centraal.

 

Van de onderzoeken wordt een verslag gemaakt. U ontvangt het verslag ,evenals de revalidatiearts en de psycholoog onder wier zorg uw kind valt. Bezwaar daartegen kunt u aangeven. Wanneer daar aanleiding toe is, vindt overleg met school plaats naar aanleiding van het verslag. Dat gebeurt dan met medeweten van de ouder(s)/verzorger(s).

 

Hebt u zelf vragen over de lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd om extra onderzoek vragen bij de jeugdarts.

Schoolarts

Links