Mytylschool De Trappenberg - Revalidatie & therapieën: Specialistische begeleiding

Revalidatie & therapieën: Specialistische begeleiding

Aan de school zijn diverse gespecialiseerde begeleiders verbonden:

 

  • psycholoog/orthopedagoog
  • psychologisch medewerker
  • maatschappelijk werker
  • schoolverpleegkundige

 

Psycholoog/orthopedagoog

De psycholoog/orthopedagoog onderzoekt de leermogelijkheden en het sociaal-emotioneel functioneren bij de leerling. Zij biedt ook hulp bij handicapverwerking, sociaal welbevinden en denkt mee over de (school)loopbaan.

 

Bij specifieke gedrag- en opvoedingsproblemen is ouderbegeleiding mogelijk.

 

Daarnaast biedt de psycholoog/orthopedagoog ondersteuning aan leerkrachten en therapeuten bij pedagogische vraagstukken. Verder hebben de orthopedagoog en de psycholoog een belangrijke stem in de beleidsvoering van de school op pedagogisch en psychosociaal gebied.

 

De psychologisch medewerker verricht psychodiagnostisch onderzoek onder eindverantwoordelijkheid van de psycholoog/orthopedagoog.

 

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker houdt zich specifiek bezig met de gezinssituatie, maar kan zich ook richten op de leerling als deze ouder is dan twaalf jaar. Te denken valt aan problemen in het gezin of aan verwerkingsproblemen. Ook kan aandacht worden besteed aan het toekomstperspectief, gericht op wonen en werken.

 

Daarnaast heeft de maatschappelijk werker een taak als spreekbuis voor de ouders naar de school en de therapeuten als dat nodig is.

 

Met vragen over praktische zaken zoals voorzieningen, verwijzing naar instanties e.d. kunt u ook bij hen terecht.

 

De maatschappelijk werker en de psycholoog/orthopedagoog stemmen de hulpverlening in goed overleg op elkaar af.

 

Schoolverpleegkundige

Op onze school met een grote diversiteit aan leerlingen staat ook goede zorg centraal. Een belangrijk deel van de zorg is de verpleegkundige zorg. Deze wordt geleverd door onze drie schoolverpleegkundigen, iedere dag is één van hen aanwezig.


De schoolverpleegkundige begeleidt en ondersteunt leerlingen die medische zorg nodig hebben. Dit alles in nauwe samenwerking met de ouder(s)/verzorger(s) en de schoolarts.


Ook de eerste hulp aan leerlingen bij incidenten valt onder de zorg.

 

Te bereiken zijn wij via het secretariaat van de school en via de mail;

zorgteam.trappenberg@dekleineprins.nl

 

Muziektherapie