Mytylschool De Trappenberg - Basisonderwijs SO: Actief onderwijs

Basisonderwijs SO:
Actief onderwijs

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten worden op Mytylschool De Trappenberg diverse vormen van 'actief onderwijs' aangeboden, zoals:

 

Belevingstheater

Drie keer per jaar gaan de meervoudig gehandicapte leerlingen naar het belevingstheater in de school. Het doel van het belevingstheater is om de zintuigen van de leerlingen te prikkelen zodat er interactie ontstaat met de leerlingen. De communicatie wordt gestimuleerd en leerlingen leren eigen gevoelens te herkennen.

 

Excursies

Tijdens excursies komen leerlingen in aanraking met de "buitenwereld". De excursies helpen hen bij het beter opnemen van de leerstof. Excursies zijn altijd een onderdeel van de aangeboden lesstof.

 

Bewegingsonderwijs


Hockey in de gymzaal
Beweging is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma van onze leerlingen. Er wordt op onze school veel aandacht besteed aan het opdoen van bewegingservaring, zodanig dat alle motorische mogelijkheden van de leerling kunnen worden ontwikkeld, uitgebreid en onderhouden. Zowel binnen als buiten de lessen wordt deze ervaring opgedaan. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein, tijdens zorgmomenten en tijdens diverse therapieën.


De bewegingservaring die de leerling opdoet, vormt de basis van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn.

 

Om aan bovenstaande te kunnen voldoen is het streven om voor de leerlingen 2 momenten per week te plannen welke besteed worden aan bewegingsonderwijs. 1 x groepsles en 1 x op niveau van bewegingsvaardigheid.

 

Zwemmen


Zwemles
Voor een beperkt aantal leerlingen is het mogelijk om naast de les(sen) bewegingsonderwijs in de gymzaal ook te bewegen in het water. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden bepaald in overleg met de het revalidatiecentrum.
Voor de onderbouwgroepen is er 1 x per 4 weken ouder/kind zwemmen. Leerlingen gaan onder begeleiding van een ouder (of verzorger) zwemmen. Indien er geen individuele begeleiding aanwezig is, kan uw kind helaas niet mee zwemmen. Hierbij is professionele begeleiding in het zwembad aanwezig.

 

Meer informatie

Zie voor uitgebreide informatie de schoolgids SO.

 

Computeren