Mytylschool De Trappenberg - Basisonderwijs SO: Communicatie

Basisonderwijs SO:
Communicatie

Onderwijsverslagen

Twee keer per jaar krijgen de ouders een verslag over de behaalde resultaten van de leerling. Het verslag wordt kort na de uitreiking besproken met: de ouders, groepsleraar, klassenassistent en eventueel de teamleider. Het onderwijsverslag is gekoppeld aan het werken met leerlijnen. Het onderwijsverslag beschrijft een aantal specifieke doelen die gekoppeld zijn aan het niveau in een leerlijn. Daarbij wordt beschreven hoe op verschillende vakgebieden de leerling zich ontwikkeld.

 

Communicatieschriften

Leerlingen worden gestimuleerd zelf te communiceren met hun ouders en begeleiders. Voor de leerlingen van de onderbouw en voor de meervoudig beperkte leerlingen kunnen communicatieschriften gebruikt worden.

 

Ook voor de communicatie met de therapeuten wordt gebruik gemaakt van de communicatieschriften. In de onderbouw en EMB(= Ernstig meervoudig beperkten) -groepen wordt iedere dag in het communicatieschrift geschreven. In de overige groepen wordt eenmaal per week in het communicatieschrift geschreven. Iedere dag het communicatieschrift bijhouden kost veel onderwijstijd.

 

Informatiebulletin "In vogelvlucht"

In vogelvluchtOngeveer één maal per zes weken verschijnt de ‘Vogelvlucht’. Een informatiebulletin bestemd voor de ouders van onze leerlingen. In dit blad staan onder meer: belangrijke data, personeels- en leerlingenzaken en andere wetenswaardigheden.

 

Tip: U kunt de recentste In Vogelvlucht ook altijd downloaden vanaf de homepage van deze site. Oudere versies staan in het Archief.

 

Inzagerecht

Elke ouder heeft inzagerecht in het dossier van zijn kind en heeft de mogelijkheid om onjuiste gegevens die betrekking hebben op zijn kind te wijzigen. Het wijzigingsrecht is niet van toepassing op het rapport van de commissie van onderzoek en begeleiding. Indien u gebruik wilt maken van dit inzagerecht kunt u een afspraak maken met de directeur.

 

Contactdag en revalidatieplan bespreking

Deze dag wordt georganiseerd door het revalidatiecentrum en de mytylschool. Er vinden gesprekken plaats ter voorbereiding op de revalidatieplan bespreking met zowel de school (groepsleraar en klassenassistent, psycholoog/orthopedagoog) als met medewerkers van het revalidatiecentrum. Eén maal per jaar vindt een revalidatieplan bespreking plaats.

 

Doel is het maken van een gezamenlijk plan of het bestaande plan, indien nodig, bij te stellen. Voor een meeloopdag en het bijwonen van een revalidatieplan bespreking wordt de ouder schriftelijk uitgenodigd. Als de leerling 12 jaar of ouder is, ontvangt hij/zij ook een uitnodiging.

 

Meer informatie over de samenwerking met het revalidatiecentrum vindt u hier.

Belevingstheater