Mytylschool De Trappenberg - Basisonderwijs SO: Doorstroming

Basisonderwijs SO:
Doorstroming

Onderstaande tabel geeft weer hoe de SO-leerlingen zijn doorgestroomd.

 

SO uitstroom

Laat mij eens kijken!

Links