Mytylschool De Trappenberg - Beleid

Over onze school: beleid

Missie en visie van bestuur en school liggen in elkaars verlengde.

 

Visie

Het bestuur heeft de volgende visie:

 

 • Wij willen een grensverleggende, trendsettende, inspirerende kennisorganisatie zijn die haar aanbod flexibel heeft georganiseerd waardoor ouders en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of een langdurige ziekte in de leeftijd van 4 tot 20 jaar zich aangesproken voelen. Ook willen wij dat elke school en elke medewerker zich volledig richt op het halen van een maximaal (leer)rendement voor ieder kind ongeacht zijn begaafdheid.
 • Wij doen dit op basis van vraagsturing waarbij de ouder als samenwerkingspartner ondersteund wordt door het aanbieden van een totaalpakket waarmee leerlingen uit onze doelgroep op hun toekomst worden voorbereid.
 • Wij werkenhierbij samen met revalidatiecentra vanuit ‘één kind - één plan’ met een maximale participatie van ouders en een constante kritische blik op ons eigen handelen, waarbij wij tevens zorgen voor borging, verdieping en verspreiding van de aanwezige expertise op een planmatige wijze.

 

Dit Mission Statement vertaalt zich in het motto: Kleine Prins:

 

"kwalitatief hoogstaand speciaal onderwijs gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk (leer)rendement voor iedere leerling"

 

Mytylschool De Trappenberg is een lerende organisatie waarin de leerling centraal staat, waar begrip voor elkaar is en waarin met empathie en bezieling gewerkt wordt. De lerende organisatie willen wij uitdragen door van en aan elkaar te leren. Dit geldt voor alle afdelingen in de organisatie. Daarnaast gaat we uit dat ons onderwijs zich kenmerkt door de begrippen “passend, “praktisch” en “actief”. Opbrengstgericht werken is daarbij een inhoudelijk uitgangspunt.

 

Missie

Om dit kort en krachtig uit te dragen werken we met de volgende missie:

 

Passend Praktisch en Actief met een opbrengstgericht focus

 

Om deze missie in de praktijk waar te kunnen maken werkt het team van Mytylschool De Trappenberg volgens het volgende schoolconcept:

 

 • Het hart van onze onderwijsvisie is: het leren van elke leerling; het gaat om zijn of haar ontwikkeling.
 • De school realiseert zo goed mogelijke leeropbrengsten in een veilig pedagogisch klimaat met veel aandacht voor zowel onderwijs als zorg.
 • We volgen de principes van  “een kind, een plan” en voeren dit uit in nauwe samenwerking met het revalidatiecentrum Merem.
 • Die ontwikkeling is ondenkbaar zonder een vergelijkbare ontwikkeling van de medewerkers: geen lerende leerling zonder lerende docent. Ons motto hierbij is: leren van en aan elkaar.
 • Zo'n proces vergt een uitdagende leeromgeving, met open vensters naar de maatschappij.
 • Voorwaarde daarbij is een duidelijk gestructureerde schoolorganisatie waar elke persoon gekend, herkend en erkend wordt en zich veilig voelt en waarmee ouders, medewerkers en leerlingen zich verbonden voelen.
 • Dat wordt bevorderd door positieve verwachtingen ten aanzien van elkaar te hebben.
 • De school zorgt voor een duidelijke verantwoording aan en communicatie met de ouders.
 • Dit alles wordt ondersteund met een systeem van kwaliteitszorg als een voortdurend verbeterproces dat helder en inzichtelijk is voor medewerkers, ouders en leerlingen.
 • De school maakt daarbij gebruik van kennis en ervaringen van externe partners.

geen lerende leerling zonder lerende docent