Mytylschool De Trappenberg - Organisatie

Over onze school: organisatie

Afdelingen

De school kent 4 afdelingen:

  • SO (Speciaal Onderwijs) voor leerlingen van 4 tot ±13 jaar
  • EMB (extra meervoudig beperkte leerlingen) van 4 tot ±20 jaar
  • VSO DA (Voortgezet Speciaal Onderwijs Dagbesteding en Arbeidstoeleiding) voor zeer moeilijk lerende leerlingen van 13 tot ±20 jaar.
  • VSO V (Voortgezet Speciaal Onderwijs Vervolgonderwijs) voor leerlingen van 13 tot ±18 jaar.

 

Speciaal Onderwijs (SO)

Onderbouw (OB)

4 tot ± 7 jaar

Middenbouw (MB)

± 7 tot ± 9 jaar

Bovenbouw (BB)

± 9 tot ± 13 jaar

 

EMB

SO en VSO

4 tot ± 20 jaar

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSO DA

 

VSO Dagbesteding en Arbeidstoeleiding

12 à 13 tot ±20 jaar

Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSO V

VSO Vervolgonderwijs

12 à 13 tot ± 18 jaar

     

 

 

Alle informatie over deze afdelingen vindt u in de rubrieken Speciaal Onderwijs (SO), EMB-onderwijs en Voortgezet Onderwijs (VSO).

 

Directie & teamleiders

De directie van mytylschool De Trappenberg bestaat uit één directeur. De "bouwen" worden geleid door teamleiders.

 

Directeur dhr. Ruud van Herp
Teamleider SO (4 t/m 12 jarigen) - a.i. dhr Pieter Claessens
Teamleider VSO

dhr Robbert Verhoeven

 

Bestuur

logo De Kleine PrinsDe school valt onder het bestuur van De Kleine Prins. Dit is een stichting voor Speciaal Onderwijs waarbij meerdere scholen zijn aangesloten.

 

Stichting De Kleine Prins stelt het schoolplan, de samenwerking tussen school en revalidatiecentra, het onderhoud van de voorzieningen, de jaarrekening, de begroting en andere beleidsmatige zaken vast.

 

Op directieniveau vindt overleg plaats tussen de scholen Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt. Te denken valt aan overleg tussen leerkrachten over de onderwijskundige aanpak van leerlingen met een bepaalde handicap of een bepaald ontwikkelingsniveau, ICT en huisstijl. De dagelijkse leiding van de school is gedelegeerd aan de directeur.

 

bouwen