Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO: Communicatie

Voortgezet Onderwijs VSO:
Communicatie

Portfolio

Het Portfolio vormt een verslag van de leeractiviteiten en de leervorderingen van de leerlingen in het VSO. De leerling werkt actief en zo zelfstandig mogelijk mee aan de ontwikkeling van het eigen Portfolio. 

 

Het ORP (Onderwijs Revalidatie Plan)

Het nieuwe systeem inclusief de veranderde verslaglegging, is ingegaan op 1 november 2013.

»» Uitgebreide informatie over het ORP vindt u op een aparte pagina.

 

Informatiebulletin "In vogelvlucht"

In vogelvluchtOngeveer één keer per zes wekenverschijnt de "In Vogelvlucht", een informatiebulletin bestemd voor de ouders van onze leerlingen. In dit blad staan onder meer belangrijke data, personeels- en leerlingenzaken en andere wetenswaardigheden.

 

Het onderdeel waarin verslag gedaan wordt van leuke of specifieke activiteiten in het VSO wordt verzorgd door een aantal VSO leerlingen.

 

Tip: U kunt de recentste In Vogelvlucht ook altijd downloaden vanaf de homepage van deze site. Oudere versies staan in het Archief.

 

Inzagerecht

Elke ouder heeft inzagerecht in het dossier van zijn kind en heeft de mogelijkheid om onjuiste gegevens die betrekking hebben op zijn kind te wijzigen. Het wijzigingsrecht is niet van toepassing op het rapport van de commissie van onderzoek en begeleiding. Indien u gebruik wilt maken van dit inzagerecht kunt u een afspraak maken met de directeur.

 

Overig

Verder zijn er nog diverse andere mogelijkheden om de leerkrachten en klassenassistenten te ontmoeten, zoals:

 

  • telefonische contacten
  • huisbezoeken
  • contacten op afspraak
  • ouderavonden

Communicatie

Links