Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO: Doorstroming

Voortgezet Onderwijs VSO:
Doorstroming

Onderstaande tabel geeft weer waar de VSO-leerlingen die de mytylschool verlieten naar toe zijn gegaan.

 

VSO uitstroom

 

Kunst