Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO: Stages

Voortgezet Onderwijs VSO:
Stages

Stages: inleiding

Een belangrijke opdracht van het voortgezet speciaal onderwijs is de leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige leven. De transitie van school naar dagbesteding, (beschutte) arbeid of vervolgopleiding verloopt in fasen, waarin de schoolse component geleidelijk afneemt en de toekomstige situatie een steeds duidelijker plaats krijgt. Naast het opdoen van kennis, werken de leerlingen aan het ontwikkelen van competenties, die voor hun latere leven belangrijk zijn, bijv. zelfstandig een taak uitvoeren, samenwerken, doelgericht en planmatig werken, omgaan met veranderingen en tegenvallers, communiceren, problemen oplossen en beslissingen nemen.

 

Het is van belang dat de leerlingen zich enerzijds bewust worden van hun kracht en kwaliteiten en anderzijds een realistische kijk op de eigen mogelijkheden ontwikkelen.
Door middel van stages kunnen de leerlingen aan deze vaardigheden werken. Daarnaast ontdekken zij in de praktijk waar zij goed in zijn en welke sector het beste past bij de individuele mogelijkheden en interesse.

 

Afdeling Vervolgonderwijs

Maatschappelijke stage

 • Leerjaar 2: een gezamenlijke activiteit in of om school
 • Leerjaar 3: individueel buiten school, totaal 10 uur

*NB: leerlingen die het 4-jarige traject doorlopen, doen alleen de individuele stage

 

Beroepsoriënterende stage

 • Leerjaar 3: snuffelstage, 2 dagen als onderdeel projectweek
 • Leerjaar 4: 2 aaneengesloten weken
 • Leerjaar 5: 2 aaneengesloten weken, m.u.v. de TL-route

 

*NB: het regelen van een stageplaats is in principe de taak van de leerling. Zo oefenen zij vaardigheden die van belang zijn om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk de vervolgstap te kunnen maken.

 

Afdeling Dagbesteding en (Beschutte) Arbeid

 • Leerjaar 2: sectorvakkencarrousel: in periodes van 6 à 8 weken maken de leerlingen kennis met de verschillende sectorvakken
 • Leerjaar 3: interne stage; individueel en/of samen met een medeleerling
  Vanaf leerjaar 3 volgen de leerlingen twee sectorvakken, gedurende een periode van een half jaar (of soms een jaar)
 • Leerjaar 3 en 4: arbeidsoriëntatie binnen school of binnen het traject van de Oriënterende Praktijk (in samenwerking STIP VSO Utrecht).
 • Leerjaar 5 of hoger: arbeidsoriëntatie binnen het traject van de Oriënterende Praktijk en/of externe stage gericht op uitstroom.

 

*NB: voor de externe stageplekken maken we graag gebruik van het netwerk van de leerling en zijn/haar ouders.

 

Stage co÷rdinatie

Alle stagewerkzaamheden worden geco÷rdineerd en begeleid door de loopbaanco÷rdinator van de betreffende afdeling.

 

Vervoer

De ouders regelen zelf het vervoer van en naar de stageplek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer van de eigen gemeente.

 

Stage bij de receptie

Links